ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att främja vetenskaplig forskning genom att möjliggöra driften av den vetenskapliga tidskriften Game Studies. Game Studies, som är den högst rankade tidskriften inom sitt fält, skall genom stiftelsens tilldelade medel främja vetenskaplig forskning genom att tjäna som en plattform för utvärdering av vetenskaplig kvalitet och publicering för forskare. Game Studies skall genom stiftelsens tilldelade medel medverka direkt till att forskning kvalitetssäkras och tillhandahålla en nädvändig och viktig plattform för publicering. Stiftelsens medel skall användas till att garantera kontinuerlig utgivning av Game Studies genom att betala utgifter förbundna med dess drift och marknadsföring, exempelvis lön eller arvode till redaktionssekreterare, redaktionsassistent, teknisk assistans, annonsering och språkgranskning av artiklar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Game Studies insamlingsstiftelse
Organisationsnummer:802477-3569
Adress:
  • Inst för Kulturvetenskaper, LUX
  • Box 192
  • 211 00 Lund
Telefonnummer:070-918 66 08
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS