ÄNDAMÅL

Premiet bör tilldelas abiturient, som vid vårterminens studentexamen erhållit betyget A i matematik, varvid den nämnes i första rummet, som ämnar avlägga filosofisk examen med matematik. Finns ej sådan, synes mig den student böra tillerkännas företräde, som avlagt examen på den matematiska grenen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:G. Mikaelssons Bokpremiestiftelse
Organisationsnummer:802006-5440
Adress:
  • Donationsstiftelserna, Stadshuset
  • 105 35 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-50829000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS