ÄNDAMÅL

Stiftelsens avkastning skall användas till två lika stora stipendierårligen till studerande vid Karolinska Institutet.Behörig att erhålla stipendium är kvinnlig studerande, som avlagt medicine kandidatexamen/motsvarande men ej läkarexamen/motsvarande och som visat god flit och gott uppförande.Stipendiat, som genom flit och uppförande gjort sig förtjänt därav, kan erhålla stipendiet under fyra på varandra följande år. Avlägger stipendiat läkarexamen/motsvarande får hon dock ej vidare tilldelas stipendiet. Även kapitalet får ianspråktagas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Fru Therese Anderssons minnesstiftelse, nr 5
Organisationsnummer:802404-0167
Adress:
  • Karolinska Institutet
  • Stiftelseförvaltningen
  • 17177 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-524 864 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:186 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS