ÄNDAMÅL

Stiftelsens förstahandsändamål är att stödja behövande sjuka, vilka är anställda vid eller pensionerats från sina anställningar vid följande enheter i Motala: Autoliv Electronics AB, Parts Consumer Electronics Sweden AB och Motala P.M.S. Assets AB. Förstahandsändamålet omfattar även behövande sjuka vilka tidigare pensionerats från följande enheter: Luxor AB och dess dotterbolag, Nokia Consumer Electronics AB, STM Consumer Electronics AB, Luxor Electronics AB, Nokia Audio & Electronics AB, Autoliv Nokia AB, Luxor Satellite AB, Nokia Satellite Systems AB, Nokia Motala Service AB, Nokia Multimedia Terminals Sverige AB, SCI Sweden AB, Harman Sweden filial till Audio Electronic Systems GmbH Tyskland, Eole Industrifastigheter AB samt Harman Becker Automotiv Systems GmbH Tyskland filial.Stiftelsens andrahandsändamål är att lämna bidrag till förebyggande hälsovård, friskvård och motion till anställda vid följande enheter i Motala: Autoliv Electronics AB, Parts Consumer Electronics Sweden AB och Motala P.M.S. Assets AB.Minst en tiondel av den årliga avkastningen skall tillföras kapitalet. Återstående avkastning får användas för stiftelsens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Fru Signhild Maria Holstenssons Stiftelse
Organisationsnummer:824000-3452
Adress:
  • Box 4081
  • 591 04 Motala
Telefonnummer:0703-113058
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Benny Johansson
Tillgångar:33 690 441 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS