ÄNDAMÅL

Att i samverkan med Första Sparbanken hjälpa de bostadsbehövande inom sparbankens verksamhetsområde till goda och ekonomiska bostäder företrädesvis i det ”egna hemmets” form, dels genom att, där så lämpligen kan ske i samarbete med vedebörande kommuner, engagera sig i förberedelserna för bostdsproduktionen och därvid beakta boendekostnadsaspekter och frågor om miljö, funktion och bekvämlighet, dels genom att i anslutning till detta program organisera ett sparsystem och verka för det sparande som krävs för förverkligande av bostadsönskemålet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Första Sparbankens Bostadsstiftelse Ekkronan
Organisationsnummer:802003-1541
Adress:
  • Swedbank AB Anders Palmberg H 762
  • 105 34 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7007577
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS