ÄNDAMÅL

Ändamålet är att bereda understöd till stiftarens make Friherre Hugo Hamilton och dennes broder Landshövdingen Friherre Carl Fredrik Hamiltons avkomlingar. Som avkomlingar räknas även adoptivbarn till avkomling. När skäl föreligger, får understöd även utgå till make respektive maka till avkomling.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Friherrinnan Greta Hamiltons familjestiftelse
Organisationsnummer:175701-1927
Adress:
  • Förvaltnings AB Kilen
  • Box 7090
  • 103 87 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-4027950
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS