ÄNDAMÅL

Sedan 1/20 av årsavkastningen lagts till kapitalet skall återstoden av avkastningen överlämnas till Apostoliske Vikarien eller vad romersk-katolska kyrkans överhuvud i Sverige må benämnas, för att av honom användas till understöd till präst eller präster, som i och för själavård resa omkring till i Sverige spridda katoliker, med företräde för präst, som övar själavård bland i Sverige varande arbetare av polsk härkomat, särskilt i det distrikt Kulla Egendom tillhör. Därest medel icke av Apostoliska Vikarien anses nödiga för nyssnämnda verksamhet, må beloppet av honom användas som understöd till präst eller präster, som eljest arbetar i och för den katolska missionen i Sverige, med företräde för präst i det distrikt Kulla Egendom tillhör. Utgifterna för prästen resa till Kulla för Vårfrudagsmässan bestridas av dessa medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Friherre Gustaf Armfelts stiftelse för katolsk själavård
Organisationsnummer:833600-0370
Adress:
  • Bengt Yngveson
  • Vegagatan 9
  • 224 57  Lund
Telefonnummer:0725-148222
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:7 325 032 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS