ÄNDAMÅL

Av arvet får 500000 kr fritt disponeras av armén för ändamål som man finner lämpliga, medan resterande del skall användas till arméns soppkök i Umeå. Medlen skall vara placerade med 50 % i aktiefonder och med 50 % i räntebärande fonder i FöreningsSparbanken AB. Av den behållna förmögenheten den 31 december varje år skall 8 % användas till soppköket för kommande år. När fondens förmögenhet understiger 800000 kr, skall 1/10 av behållningen samt hälften av avkastningen årligen utdelas.Om soppköksverksamheten läggs ner, skall den årliga utdelningen användas till Frälsningsarméns i Umeå verksamhet för barn och ungdom.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Frideborg Wahlbergs fond för utslagna och behövande i Umeå
Organisationsnummer:802423-8225
Adress:
  • Svenska Stiftelsen för Frälsningsarmén
  • Box 5090
  • 102 42 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-56228200
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS