ÄNDAMÅL

Ändamål är att främja kvinnors utbildning och ge dem möjlighet till självförsörjning samt att därutöver förvalta donerade medel och anknutna stiftelser.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Fredrika-Bremer-Förbundets Stipendiestiftelse
Organisationsnummer:802005-8064
Adress:
  • Qnutpunkten
  • Svartmannagatan 16
  • 11129 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-642 73 75
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS