ÄNDAMÅL

[…] att succesivt användas till understöd åt de af mina syskonbarn eller öfriga testators och mina gemensamma släktingar, som jag anser däraf vara mest i behof.[…] fonden, hvars kapital ej får understiga tjugutusen kronor, skall vara placerad mot fullgod säkerhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Fredrik Westmans understödsfond för behöfvande släktingar
Organisationsnummer:102016-2077
Adress:
  • Monica Frykfeldt
  • Larsbergsvägen 37
  • 181 38 Lidingö
Telefonnummer:87659890
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS