ÄNDAMÅL

Att nittio procent av fondens avkastning årligen utdelas med lika stora belopp till nio gamla behövande i Stockholm boende kvinnor, vilka antingen själva förut idkat handel där eller varit anställda såsom affärsbiträden hos en handlande därstädes. Sedan efter förut skedd kungörelse ansökningar om erhållande av ifrågavarande understöd inkommit till Stockholms Stadsfullmäktige, skola dessa efter prövning av de inkomna ansökningarna för varje år bland de sökande utse dem, som böra komma i åtnjutande av berörda understöd.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Fredoline Nyströms stiftelse
Organisationsnummer:802002-5154
Adress:
  • Donationsstiftelserna, Stadshuset
  • 105 35 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-50829000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS