ÄNDAMÅL

Allmänna inrättningar för handelns befordran och rörelsens underlättande, i den mån de ej ovillkorligen böra av allmänna medel bekostas; välgörenhetsinrättningar av alla slag, dock ej att härigenom icke någon befrielse beredes stadens invånare från deras skyldighet att bidraga till allmänna fattigvården; kostsammare anstalter för befordran av snyggheten, sundheten och hälsovården; undervisningsanstalter av alla slag; anläggande av allmänna platser, uppförande av byggnader för speciella behov i det allmännas intresse samt försköning av sådana platser, som för allmänt begagnande äro eller varda upplåtna; börande dock endast undantagsvis och på grund av särdeles bevekande omständigheter understöd lämnas åt redan befintliga inrättningar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Forsgrenska stiftelsen
Organisationsnummer:802001-0362
Adress:
  • Donationsstiftelserna, Stadshuset
  • 105 35 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-50829000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS