ÄNDAMÅL

Att främja sådan välfärd åt arbetstagare i ledande ställning vid Food Folk Sverige AB som ej avser pension, avlöning eller annan förmån vilken arbetsgivaren är skyldig att utge till enskild arbetstagare.Med ”arbetstagare” förstås hos arbetsgivaren i Sverige tillsvidareanställda samt visstidsanställda ( som arbetat i mer än 12 månader sammanhängande tid ), fram till det datum anställningen upphör.Med ” i ledande ställning” försås arbetstagare:-anställda på Food Folk Sverige AB:s huvudkontor-verifierade restaurangchefer på restauranger ägda och drivna i regi av Food Folk Sverige AB och /eller Food Folk Sverige AB:s dotterbolag samt-de arbetstagare som styrelsen, från tid till annan, beslutar om att inkludera och tydliggöra såsom varandes ”arbetstagare i ledande ställning”

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Food Folk Sverige AB:s Personalstiftelse
Organisationsnummer:815201-0750
Adress:
  • 127 85 SKÄRHOLMEN
Telefonnummer:08-7408500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS