ÄNDAMÅL

Stiftelsens uppgift är att bedriva folkbildning och vuxenutbildning. I denna uppgift ingår att stimulera forskare, lärare och studerande till insatser för ett fritt och frivilligt och för alla öppet studiearbete. Folkuniversitetet ser därvid som en viktig angelägenhet att pröva nya former och metoder inom folkbildning och vuxenutbildning, att verka för en ökad internationalisering av studiearbetet.I den mån stiftelsens tillgångar det tillåter, utan åsidosättande av stiftelsens i stycke två i denna § angivna ändamål, äger stiftelsen anslå medel för folkbildningsändamål, pedagogisk forskning samt stipendiering av Kursverksamhetens elever för deras undervisning eller utbildning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Folkuniversitetet Stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds universitet
Organisationsnummer:845000-3481
Adress:
  • Box 2116
  • 22002 Lund
Telefonnummer:046-19 77 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS