ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att bedriva folkbildning och vuxenutbildning. I denna uppgift ingår att stimulera forskare, lärare och studerande till insatser för ett fritt och frivilligt och för alla öppet studiearbete. Stiftelsens ser som en viktig angelägenhet att pröva nya former och metoder inom folkbildning och vuxenutbildning samt att verka för en ökad internationalisering av studiearbetet. Eventuellt uppkomna överskott skall användas för folkbildningsändamål, pedagogisk forskning samt för stipendiering av stiftelsens kursdeltagare för deras utbildning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Folkuniversitetet Stiftelsen Kursverksamheten vid Göteborgs universitet
Organisationsnummer:857200-6313
Adress:
  • Box 2542
  • 403 17 Göteborg
Telefonnummer:031-106500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:56 042 782 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS