ÄNDAMÅL

Stiftelsens syfte är att befrämja personalens välfärd och intressen av olika slag, särskilt vidareutbildning, dock inte pensioner, avlöning eller andra förmåner, som arbetsgivaren är skyldig att utge till anställda arbetstagare. Vid utbildning kan stiftelsen bidra till kostnader för resor, uppehälle, kurser, material m.m. för utebliven inkomst på grund av tjänstledighet samt uteblivna intäkter hos Flintab AB på grund av bortovaro.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Flintab AB:s Personalstiftelse
Organisationsnummer:826001-1047
Adress:
  • Box 180
  • 551 13 Jönköping
Telefonnummer:036-314200
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 353 960 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS