ÄNDAMÅL

Finska Folkhögskolans Stiftelse har som ändamål att verka som huvudman för Finska Folkhögskolan i Göteborg. Stiftelsen stöder ekonomiskt skolans verksamhet och har det övergripande ekonomiska ansvaret för skolans drift och formulerar verksamhetens mål.Stiftelsen mottar för denna sin verksamhet donationer och söker för verksamheten samhälleliga medel avsedda för folkbildning, kulturarbete, rehabilitering, praktisk nordism m.m. Skolans syfte är att främja den sverigefinska minoritetens möjligheter att delta i samhällslivet, att främja samarbetet mellan minoritets- och majoritetssamhällena, att medverka till aktiv tvåspråkighet samt att motverka etnisk isolering och alienation i samhället.Stiftelsen arbetar i samråd med representanter för folkbildning, kultur och folkhögskola.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Finska Folkhögskolans Stiftelse
Organisationsnummer:857206-4866
Adress:
  • Salviagatan 54
  • 424 40 Angered
Telefonnummer:031-3315066
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:14 984 268 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS