ÄNDAMÅL

Att i mån av förmåga gälda eller bidraga till gäldande av sjukvårdskostnader för hos AB Finnboda Varf (arbetsgivare) anställd personal, i den mån dessa kostnader icke bestrides av försäkringskassan eller privat försäkring.I de fall styrelsen finner behov därav föreligga och stiftelsens medel för ändamålet kunna disponeras, är det styrelsen obetaget att under enahanda förutsättningar göra sådana utbetalningar, som här avses, till anställd eller hans familj vid eller till följd av sjukdom samt även vid fall av anställds eller familjemedlems bortgång eller eljest då verkligt behov föreligger.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Finnboda Hjälp- och Understödsstiftelse
Organisationsnummer:814000-4121
Adress:
  • Finnboda Marin /Sjöfartshuset
  • Skeppsbron 10
  • 111 30 STOCKHOLM
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS