ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att:1) äga och förvalta aktier i SHF.M.ADVISORS LTD. Avkastningen av aktier skall användas för att personer, som från tid till annan är aktieägare i SHF.M.ADVISORS LTD, jämte övriga bolag som från tid till annan ingår i den koncern vari SHF.M. ADVISORS LTD kan komma att ingå;2) stödja personer av olika nationalitet vilka är eller har varit aktiva i företagandet och som har gjort en insats till utvecklingen av företagande och behöver råd och stöd i ägarfrågor eller juridiska personer oavsett nationalitet som till ägs av en sådan person.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:FEMTON Stiftelse
Organisationsnummer:802478-8443
Adress:
  • SHFM OVERSEAS SWEDEN Filial
  • 3009 Poststugan, Föreningsgatan 28
  • 211 65 Malmö
Telefonnummer:+46 40 682 09 19
E-post:info@femton.foundation.com
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS