ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig forskning och utbildning avseende fabriksbetong, exempelvis med avseende på utveckling av egenskaper, tillverkning och användning, eller annat relevant ersättnings- eller byggnadsmaterial. Ändamålet kan exempelvis tillgodoses genom ekonomiska bidrag till sådan forskning och utbildning.Stiftelsens ändamål ska främjas genom avkastningen i form av exempelvis ränteintäkter och utdelningar. Stiftelsens tillgångar ska vara godtagbart placerade så att en god real värdetillväxt och en långsiktigt hållbar avkastning kan uppnås. Stiftelsens kapital, dock inte A-aktierna i Bolaget, får användas för att främja ändamålen om detta av styrelsen bedöms nödvändigt. Stiftelsen får motta gåvor och andra bidrag från var och en som önskar främja Stiftelsens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Familjen Thomas Forskningsstiftelse
Organisationsnummer:802481-8430
Adress:
  • Thomas Concrete Group Aktiebolag
  • Box 5162
  • 402 26 Göteborg
Telefonnummer:0704-29 30 10
E-post:finn.johnsson@thomasconcretegroup.com
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS