ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att stödja, stimulera och belöna utbildning och vetenskaplig forskning på ett sådant sätt att entreprenörskap, miljö, kompetens, hälsa och social utveckling främjas – regionalt, nationellt och globalt. Särskilt fokus ska riktas på genomförandet av resultaten av denna forskning och utbildning så att de snarast och med kostnadseffektivitet kan komma de många människorna till del. Stiftelsen ska även kunna bedriva hjälpverksamhet bland behövande äldre för att öka livskvaliteten. I första hand ska sådan forskning och utbildning stödjas, stimuleras och belönas som bedrivs eller tillgodoser intressen i Småland och som bedrivs inom ramen för Linnéuniversitetet. I andra hand kan regionala forsknings- och utbildningsprojekt stöttas. Därefter kan medel från Stiftelsen fördelas nationellt och globalt i enlighet med syftet ovan. Stiftelsen ska särskilt stödja projekt som syftar till: -Förbättrad livskvalitet för de äldre -Entreprenörskap, särskilt för en levande landsbygd -En bättre miljö, med särskild inriktning på möjligheten att praktiskt genomföra forskningsresultat -Utveckling, forskning och utbildning inom arkitektur, inredning och design. -Forskning och utbildning inom medicin.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Familjen Kamprads stiftelse
Organisationsnummer:802423-4075
Adress:
  • Västra Esplanaden 3
  • 352 30 Växjö
Telefonnummer:0470-763130
E-post:info@familjenkampradsstiftelse.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS