ÄNDAMÅL

Återstoden av fondens behållna årsavkastning skall fördelas i tre lika stora delara) Den ena tredjedelen skall användas till stipendier åt begåvade behövande elever vid Kungl. Konsthögskolan och Göteborgs Musei Rit- och Målarskola eller andra kvalificerade yngre personer, som annorstädes utbilda sig till utövande konstnärer. Fördelningen av det stipendiebelopp, som avses i detta mom. a) skall ske på så sätt att två tredjedelar av beloppet må utdelas av lärarna vid Kungl. Konsthögskolan eller eljest på sätt dessa äga bestämma och en tredjedel av styrelsen för Göteborgs Musei Rit- och Målarskola.b) Den andra tredjedelen av fondens utdelningsmedel skall användas till stipendier åt begåvade behövande elever vid Kungl. Musikaliska Akademieneller andra kvalificerade yngre personer som annorstädes utbilda sig till musiker eller sångare. Fördelningen av stipendierna skall ske av lärarna vid Kungl. Musikhögskolan eller eljest på sätt dessa äga bestämma. c) Den tredje tredjedelen skall användas till stipendier åt begåvade behövande yngre personer, som utbilda sig till skådespelare. Utdelningen av stipendierna skall ske av en nämnd utsedd av cheferna för Kungl. Dramatiska Teatern, ev. blivande stadsteater i Stockholm, Stadsteatern i Göteborg och Stora Teatern i Göteborg.d) Det är vår önskan att de belopp som komma att stå till förfogande för utdelning icke delas upp på alltför många små belopp utan att i stället ett mindre antal verkligt kvalificerade stipendiater tilldelas belopp som om möjligt sätta dem i stånd att odelat ägna sig åt sin utbildning och vi vilja tillägga att vi icke hava något att erinra mot att stipendierna i de fall då så kan vara lämpligt användas för studier utomlands.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Familjen Gust. Tobisons Stipendiestiftelse
Organisationsnummer:802010-2045
Adress:
  • SEB
  • Private Banking, Stiftelser
  • 106 40 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-763 73 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS