ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att främja undervisning, forskning, utbildning och utveckling av god byggnadskultur varmed menas såväl bevarande av gamla byggnader och byggnadsmetoder som utveckling av moderna byggnadsmetoder och byggnader.Stiftelsen skall verka för sitt ändamål genom att årligen utdela stipendier, forskningsanslag och bidrag. Storleken på detta stöd avgörs årligen av styrelsen. Enligt styrelsens bedömning kan stöd för utbildning och forskning även utgå i annan lämplig form, såsom finansiering av utrustning eller lokaler.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Familjen Eliassons stiftelse för utveckling av god byggnadskultur
Organisationsnummer:855102-1481
Adress:
  • AB Gullringsbo Egendomar
  • Eriksbergsgatan 8 A
  • 114 30 Stockholm
Telefonnummer:08-4020760
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 897 116 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS