ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att övertaga och fortsätta Statsvetenskaplig tidskrift för politik, statistik, ekonomi under samma titel med tillägget Ny följd.Genom ersättning för tryckningskostnader och medels premier uppmuntra och stödja därtill värdiga arbeten inom nämnda vetenskaper, vilka ej kunna intagas uti tidskriften. Även historiska arbeten, som röra sig på det statsvetenskapliga området, må detta sätt understödjas. Understöd av antytt slag får likväl icke tilldelas akademiska avhandlingar för vinnande av doktorsgrad, åt vilka blott premier kunna, om de det förtjäna, tilldelas.Understödja eller bekosta forskningar av statsvetenskaplig art, särskilt rörande svenska förhållanden i nutiden och i äldre tid (demografiska, sociala, ekonomiska och finansiella, statsrättsliga m m), men därjämte även andra (folkrättsliga och allmänt statsvetenskapliga).Framställa ämnen för vetenskaplig forskning inom här och nedan berörda områden samt för däröver utförda arbeten utdela pris.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Fahlbeckska stiftelsen
Organisationsnummer:692513-1002
Adress:
  • Lunds Universitet
  • Box 117
  • 221 00 LUND
Telefonnummer:046-222 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS