ÄNDAMÅL

Stiftelsen ändamål är att i fortbildande syfte skapa vidgade kunskaper om utvecklingen och framåtskridandet inom fabriks- och hantverksnäringen genom att åt medlemmar i Fabriks- och Hantverksföreningen i Lund lämna bidrag:I första hand till resekostnader och uppehälle åt dem som önskar idka studier inom sitt yrke på annan ort än bostads- eller verksamhetsorten.I andra hand till kostnaderna för bevistande av föreläsningar, konferenser, kursverksamhet ävensom till studier överhuvudtaget.Minst 1/10 av nästföregående års avkastning på stiftelsens kapital – efter avdrag för förvaltningskostnader – skall läggas till kapitalet. Återstoden får tagas i anspråk till främjande av stiftelsens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Fabriks- och Hantverksföreningens i Lund stiftelse för bidrag åt fabriks- och hantverksidkare i Lund till studieresor m m för förkovran i yrket
Organisationsnummer:845002-0212
Adress:
  • Swedbank Stiftelsetjänst
  • Box 206
  • 221 00 Lund
Telefonnummer:031-739 01 74
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS