ÄNDAMÅL

Till kvinlig studerande för studier inom de humanistiska eller naturvetenskapliga ämnesgrupperna vid engelskt universitet eller högre läroanstalt. Sökande skall de två näst föregående läsåren ha varit inskriven vid Uppsala universitet. Stipendiat ärskyldig att vistas i England eller Skottland minst fyra månader.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:F Quensels stipendiestiftelse
Organisationsnummer:817603-8647
Adress:
  • Uppsala Akademiförvaltning
  • Box 121
  • 751 04 UPPSALA
Telefonnummer:018-4717500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS