ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att stödja och främja idrott, utbildning, kultur, omsorg om barn och ungdom samt annan likvärdig verksamhet hänförlig till jämställdhet, humanitär, social och kulturell integration. Stiftelsen är en politisk och religiöst obunden stiftelse.Stiftelsen kan verka för sitt ändamål bl.a. genom att:- främja insatser inom arbetsliv, utbildning, kultur och idrott som leder till ökad jämställdhet och jämlikhet- främja satsningar nom jobbskapande, integration och samhällsbyggande insatser- främja engagemang som riktar sig åt barn och ungdomar- ge bidrag till individer och/eller organisationer för särskilda framträdande prestationer som är i linje med stiftelsens värdegrunder och ändamål, samt- förmedla kunskap och medverka till undervisning, utbildning, kulturprojekt, social hjälpverksamhet och vetenskaplig forskning som främjar de syften som är i linje med stiftelsens värdegrunder och ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Expect a better tomorrow en insamlingsstiftelse
Organisationsnummer:802480-6849
Adress:
  • NOCNOC AB
  • Gustav Adolfs Torg 47
  • 211 39 Malmö
Telefonnummer:0708-300455
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS