ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att utan begränsning till viss familj, vissa familjer eller bestämda personer ägna sig åt, 1.1 att utdela stipendier för yrkesutbildning av ensamstående kvinnor i Sverige, som är mellan 20 och 40 år gamla och som har eget försörjningsansvar för barn. Om sökanden inte är svensk medborgare, måste svenskt uppehållstillstånd föreligga. Utdelade medel ska främja att mottagaren kan skaffa sig en oberoende och egen försörjning, samt 1.2 att utge anslag till mindre eller medelstora idéburna organisationer, som verkar för kvinnors rättigheter med huvudsaklig inriktning som den under p 1.1 angivna. Förestående stipendier eller anslag ska beslutas och utbetalas efter ansökan, eller genom självständigt beslut utan föregående ansökan, med den fördelning mellan ändamålen som befinns lämpliga. För uppfyllande av Stiftelsens ändamål får, efter avdrag för varje års kostnader för förvaltning, information och administration, användas i genomsnitt 80 % av direktavkastningen. Överskjutande 20 % ska sålunda tillskjutas det egna kapitalet. Med direktavkastning avses löpande inkomster, såsom räntor och utdelningar samt eventuella realisationsvinster.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Eva Nordbergs stiftelse för yrkesutbildning av kvinnor
Organisationsnummer:802481-5907
Adress:
  • Klint
  • Box 61
  • 185 21  Vaxholm
Telefonnummer:704921354
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS