ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att skapa ett nätverk av människor och företag som är beredda att stödja, i första hand utveckling av sjukvård och tandvård i Etiopien, genom olika praktiska insatser och olika typer av bidrag. Nätverket kommer bl.a. att bestå av personer med specialistkompetens inom olika medicinska områden och tandvård, samt personer med medicinteknisk kompetens.Till att börja med skall stiftelsens insatser riktas mot uppbyggnad och drift av en minikirurgisk klinik i Bahar Dar i norra Etiopien. Kliniken skall baseras på en nätverksmodell där lokal medicnisk- och tandvårdspersonal arbetar tillsammans med dito från framförallt Sverige som arbetar längre och kortare tid på i huvudsak frivillig väg. Målet är att utveckla kompetensen lokalt och att kliniken ska utgöra modell för liknande kliniker på mindre orter i Etiopien.Man skall se till att stödet når direkt, utan att delar av insatsen går förlorad på vägen genom onödig byråkrati. Detta kan ske dels genom direkta bidrag som vidarebefordras av stiftelsen till den kliniska verksamheten, men framförallt genom ett aktivt deltagande i ledningen av kliniken(erna). Det kan också ske genom samarbete och bidrag med och till redan etablerade hjälporganisationer och hjälparbetare. Vidare skall stiftelsen verka för att sprida information och öka kunskapen om hur förebyggande vård fungerar och kan fungera i omvärlden.Stiftelsen har också rätt att driva närignsverksamhet som led i att skapa intäkter till stiftelsens verksamhet och ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Ethiopian Medical Bridge Insamlingsstiftelse
Organisationsnummer:802477-4344
Adress:
  • Södra Murgatan 49
  • 621 57 Visby
Telefonnummer:0760-91 23 90
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS