ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att avkastningen skall användas till a) Hjälpbehövande, eller vad Håcksviks kyrkoråd anser vara till hjälp inom församlingen b) Om från församlingen i Håcksvik ej inkommit hjälpbehov skall 2 000 kr (tvåtusen kronor) jämte ränta tillfalla Bräcke Diakonigård för handikappade barn och ungdom.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Ester och Artur Källströms Minnesfond
Organisationsnummer:802424-9024
Adress:
  • Stiftelsen Bräcke Diakoni
  • Box 21062
  • 418 04 GÖTEBORG
Telefonnummer:031-502500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:502 186 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS