ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall ha till uppgift att, sedan en tiondel av den årliga avkastningen lagts till kapitalet, bereda billiga bostäder åt i Värnamo stad mantalsskrivna s.k. pauvres honteux, varvid företräde skall givas äldre näringsidkare, som äro eller varit medlemmar i Värnamo Hantverks- & Industriförening eller Värnamo Köpmannaförening, eller deras änkor och minderåriga barn. Endast välfrejdade personer böra ifrågakomma.Bidrag från stiftelsen får ej utgå till behov som skall tillgodoses genom det allmännas försorg.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Ernst och Klara Bergwalls stiftelse
Organisationsnummer:828000-8346
Adress:
  • Anna Thorén Starby
  • Stadshuset
  • 331 83 VÄRNAMO
Telefonnummer:0370-377106
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Anna Thorén Starby
Tillgångar:530 433 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS