ÄNDAMÅL

Till fondens grundbelopp skall årligen läggas minst en tiondel (1/10) av avkastningen tills grundbeloppet fördubblats. I övrigt skall avkastningen användas såsom bidrag till någon del av församlingsverksamheten – vilket begrepp bör tolkas i vid mening – i första hand om behov föreligger vid något tillfälle, då till ändamålet beviljat anslag visar sig otillräckligt. Kyrkoherden i Mönsterås församling må meddelas fullmakt att föreslå och verkställa bidragsbeviljandet och redovisa härför till kyrkorådet, bidrag må kunna beviljas till hjälpverksamhet inom eller utom församlingen efter förslag som godkännes av kyrkorådet, bidrag må även kunna utgå till Mönsterås kyrkas förskönande eller inventarieanskaffande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Ernst Johanssons stiftelse
Organisationsnummer:832800-9306
Adress:
  • Mönsterås Fliseryds Kyrkliga samfällighet
  • Box 32
  • 383 30 MÖNSTERÅS
Telefonnummer:0499-49190
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:417 505 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS