ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att främja utbildning av anställda genom teoretiska eller praktiska studier företrädelsevis utomlands inom områden, som är gagneliga för den anställdes arbete på AB Dahréntråd.Stiftelsens medel får ej användas till förmån, som det åligger arbetsgivaren att utge till enskild arbetstagare.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Ernst Dahréns stiftelse för AB Dahréntråds anställda
Organisationsnummer:868400-9171
Adress:
  • AB Dahréntråd
  • 465 80 NOSSEBRO
Telefonnummer:0512-300300
E-post:magnus.eklund@dahrentrad.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:85 790 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS