ÄNDAMÅL

1/10 av årliga avkastningen skall årligen läggas till kapitalet. Stiftelsens årliga avkastning torde i övrigt efter styrelsens bestämmande företrädesvis användas såsom bidrag till täckande av kostnaderna för utgivande av föreningens årsskrift eller andra av föreningens publikationer.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Ernestine och Ivar Barthens publikationsfond, stiftelse
Organisationsnummer:802426-4858
Adress:
  • Östergötlands Fornminnes- och Museiförening
  • Box 232
  • 581 02 Linköping
Telefonnummer:013-230336
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:3 891 054 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS