ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att utan vinstsyfte för viss enskild person eller organisation främja genetisk och humanistisk vetenskaplig forskning. Bidragen skall i första hand utgå av stiftelsens avkastning men jämväl stiftelsens kapitalmedel må av styrelsen ställas till förfogande för disposition till fullföljande av stiftelsens ändamål när så finnes önskvärt. Av årligen utfallande bidrag skall till genetisk vetenskaplig forskning utgå minst hälften och i den mån avkastningen förslår, lägst ett belopp motsvarande 17 basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Erik Philip-Sörensens stiftelse för främjande av genetisk och humanistisk vetenskaplig forskning
Organisationsnummer:842000-4791
Adress:
  • SEB Institutioner och Stiftelser
  • 205 20 Malmö
Telefonnummer:040-667 60 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS