ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att främja entreprenörskap, kultur och turism, idrott, forskning och utbildning, samt tillkomsten av nya arbetstillfällen genom att- bedriva eller med bidrag stödja utbildning i landskapet Skåne, Halland, Bohuslän, Västergötland, Småland eller Blekinge, eller med bidrag eller t.ex. ett årligt pris stödja eller stimulera entreprenörer verksamma i något eller några av de nämnda landskapen,- med bidrag eller investeringar stödja den konstnärliga utvecklingen och konstrelaterade verksamheter i Sverige,- med bidrag eller investeringar stimulera turistnäringen i vid mening inom kommunerna Laholm, Ängelholm eller Båstad eller medverka till utvecklingen av Norrvikens trädgårdar,- med bidrag eller investeringar stödja svensk idrott i vid bemärkelse och på olika nivåer,- bedriva eller med bidrag stödja forskning och utveckling med bäring på t.ex. jordbruksnäring, entreprenörskap, hälsovård eller medicin inom Sverige,- bedriva eller med bidrag stödja arbete motverkande utförskap inom Sverige, – med bidrag eller investeringar medverka till att det skapas arbetstillfällen inom kommunerna Laholm, Ängelholm eller Båstad företrädesvis för ungdomar, eller- lämna bidrag till annan eller andra stiftelser som har ett ändamål närliggande Stiftelsens.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Erik Paulssons stiftelse
Organisationsnummer:802481-5774
Adress:
  • Box 1159
  • 262 22 Ängelholm
Telefonnummer:0431-41 51 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:28 800 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS