ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att i enlighet med donationens bestämmelser inom Arbrå inrätta ett barnhem för inom socknen hemmahörande barn eller, om stiftelsens styrelse skulle anse det fördelaktigare, att använda fondens avkastning till här ovan nämnda barns fostran och vård, som t.ex. bidrag till barns allmän- och yrkesutbildning, specialvård, sommarkolonivistelse, barnstugor och förskolor, bidrag til frivilliga organisationer som utöva fostrande och stärkande verksamhet bland barn och dylikt. Stiftelsens medel få ej användas för politiskt ändamål eller till det som åligger staten, landstinget eller kommunen att bekosta.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Erik och Marta Perssons minnesstiftelse
Organisationsnummer:886500-1153
Adress:
  • Stefan Permickels
  • Flästa 5875
  • 821 63 ARBRÅ
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:6 405 711 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS