ÄNDAMÅL

En fjärdedel av de utdelningsbara medlen skall användas till inköp av blommor till lokaler där äldre och/eller handikappade vistas i kommunal omsorg.Resterande medel skall utdelas till behövande bosatta i Kungsbacka kommun med fysiskt handikapp – företrädesvis rörelsehandikapp – att användas till rekreationsresor i Sverige eller utomlands. Vid val av mottagare utses i första hand mottagare som skall använda medlen för vistelse på vegetariskt hälsohem med alternativ behandling eller dess motsvarighet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Erik Hjälmlövs Stiftelse
Organisationsnummer:849400-8306
Adress:
  • Kungsbacka kommun
  • Kommunledningskontoret. ekonomi
  • 434 81 Kungsbacka
Telefonnummer:0300-834000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:5 816 474 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS