ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att inom Forsa församling i Hudiksvalls kommun främja hembygdskunskap och hembygdsvård. Stiftelsens medel får ej tas i anspråk för ändamål som normalt skall bekostas av stat, landsting eller kommun.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Erik Heds Stiftelse för Forsa Sockens Hembygdsförening
Organisationsnummer:887501-0384
Adress:
  • Hans Åke Persson
  • Sunnanbäck 52
  • 824 61 FORSA
Telefonnummer:076-818 22 10
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 016 465 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS