ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att bereda billiga bostäder åt ensamma personer och familjer som sett bättre dagar och som är bosatta i Malmö. Stiftelsens tillgångar skall användas för en gemensam bostadsanläggning, Bellevue Park, som förvaltas av en för detta ändamål bildad ideell förening vari stiftelsen är medlem. Stiftelsens inkomster skall användas i första hand till hyresbidrag till personer inom destinatärskretsen som bor på Bellevue Park och i andra hand till att öka stiftelsens kapitalinsats i Bellevue Park i Malmö ideell förening.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Emy och Waldemar Beijers stiftelse
Organisationsnummer:846002-6902
Adress:
  • Malmö stad Donationer
  • August Palms plats 1
  • 205 80 MALMÖ
Telefonnummer:040-34 10 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS