ÄNDAMÅL

Vår fastighet Bottesbol 1:111 i Degerfors samt i vårt hem befintliga möbler och lösören ska tillfalla Degerfors köping att av köpingen förvaltas såsom en fond, benämnd Emma och Rut Carlströms minnesfond. Det är vår önskan, att en i Degerfors anställd hemsyster måtte erhålla den av oss bebodda våningen såsom bostad och tillika äga rätt begagna våra möbler och lösöre. Hemsystern skall för denna förmån icke vara skyldig att betala högre hyra, än vad hon skolat betala, därest hon bebott annan av köpingen anvisad lägenhet. Fastigheten skall få hyras ut även åt annan än hemsyster. Sedan av den årliga avkastningen av fastighetens medel använts för fastighetens hållande i ändamålsenligt skick skall av den disponibla avkastningen användas till socialt inriktade hjälpbehov för enskilda och familjer bosatta i det område som motsvaras av före detta Degerfors köping. Av fastighetens och fondens årliga nettoavkastning ska 10 % årligen avsättas till fonden, och resterande 90 % utdelas på sätt här förut angivits.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Emma och Ruth Carlströms stiftelse
Organisationsnummer:876400-1213
Adress:
  • Degerfors kommun
  • 693 80 DEGERFORS
Telefonnummer:0586-48100
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:608 249 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS