ÄNDAMÅL

Då stiftelsen genom räntors läggande till kapitalet vuxit till ett belopp av 600 000 kronor, lägges till kapitalet endast en tiondedel av räntan tills dess stiftelsen växt till 1 000 000 kronor, då kapitalökningen kan upphöra. Avkastningen av stiftelsen skall användas till något eller några för staden nyttiga ändamål, som eljest ej kunna komma till stånd. (Per 6-årsavkastning).

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Emil och Therese Hedelii stiftelse för Norrköpings bästa
Organisationsnummer:825003-2763
Adress:
  • Internbanken
  • 601 81 NORRKÖPING
Telefonnummer:011-151042
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:5 459 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS