ÄNDAMÅL

Högst 90% av avkastningen skall utdelas varje år. Utdelningen ur stiftelsen skall ske medelst presentkort, inköpta i lämpliga privata livsmedelsbutiker i kommunen. Stiftelsen skall ej täcka behov som enligt lag skall täckas med utdebiterade medel. I den händelse stiftelsens avkastning vissa år ej helt kan användas enligt ovan, kan återstående belopp av avkastningen utlämnas som stipendier (kontanta) till begåvade skolungdomar inom kommunen, som utan ekonomiskt stöd ej skulle ha möjlighet att studera vidare.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Ellyvor och Ove Anderssons stiftelse för uppmuntran och stöd till behövande gamla och sjuka i Ljusnarsbergs kommun
Organisationsnummer:802426-3389
Adress:
  • Ljusnarsbergs kommun
  • Gruvstugetorget
  • 714 80 KOPPARBERG
Telefonnummer:0580-805 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 147 255 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS