ÄNDAMÅL

Stiftelsens avkastning används till att årligen utge bidrag till behövande barn, kvinnor och pauvres honteux.Till fondens kapital skall årligen av dess avkastning avsättas ett belopp av 1 000 kronor.Skulle fondens avkastning något år icke helt behöva tagas i anspråk för sitt ändamål, skall överskottet – frånsett det belopp, som årligen skall tilläggas fonden – avsättas samt vart femte år enligt stadsfullmäktiges bestämmande användas för stadens prydande med konstverk eller på annat sätt, dock att dessa medel icke användas för lättande av stadens skäliga skyldighet att hålla parker och trädgårdsanläggningar i staden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Ellen och Knut Petrés stiftelse
Organisationsnummer:862500-0313
Adress:
  • Kommunstyrelsen
  • Vänersborgs kommun
  • 462 85 Vänersborg
Telefonnummer:0521-271000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 440 009 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS