ÄNDAMÅL

Att ge ekonomiskt eller annat bistånd åt behövande sjuka personer som är eller har varit anställda vid Nordiska Maskinfilt Aktiebolaget, numera Albany Nordiskafilt Aktiebolag, org. nr. 556005-7852, eller vid dess dotterbolag i Halmstad eller vid andra företag i Halmstad som övertagit verksamhet från Albany Nordiskafilt Aktiebolag och som tillhör koncernen Albany International Corp., USA, samt åt sådana personers make/maka och/eller barn.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Ellen och Christine Westerbergs Stiftelse
Organisationsnummer:849202-0170
Adress:
  • Albany International AB
  • Box 510
  • 301 80 Halmstad
Telefonnummer:035-147000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:10 589 377 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS