ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att efter att minst tio procent av stiftelsens årliga avkastning har lagts till kapitalet skall till familj, som är i behov av hjälp och som har mer än tre barn, lämnas ett understöd till ett vart av barnen med belopp som styrelsen bestämmer. Dessa understöd får utgå till och med det kalenderår, under vilket barnet uppnått 18 år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Ella och August Wingårdhs stiftelse för hjälp åt obemedlade familjer med många barn
Organisationsnummer:843001-0978
Adress:
  • Marianne Blad
  • Äspet 161
  • 247 99 Genarp
Telefonnummer:739874451
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS