ÄNDAMÅL

Att utan vinstsyfte, uteslutande för personer, som är anställda hos ELFA ABdels bestrida kostnaderna för sociala och andra välfärdsanordningar, som arbetsgivaren ej är skyldig att utge till enskild arbetstagare, för bidrag till studier, utbildning, studieresor, fritidsverksamhet, personalföreningar bland de anställda och andra liknande åtgärder av personalvårdande och trivselfrämjande natur, varom bolaget må besluta,dels anskaffa samlings- och fritidslokaler, semesterhem samt subventionera och omhänderha verksamheten i dessa, dels ock förvalta Stiftelsen tillhöriga fastigheter.Vad ovan sagts skall inte utgöra hinder för Stiftelsen att tillfälligtvis upplåta lokal till annan än i bolaget anställd eller f d anställd.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Elfa:s Personalstiftelse
Organisationsnummer:815200-7343
Adress:
  • Elfa Distrelec AB
  • 16446 Kista
Telefonnummer:08-58094207
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS