ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att den årliga avkastningen skall, sedan en tiondel därav lagts till kapitalet, delas ut. Berättigade till stipendier ur fonden skall vara elever i den gymnasiala skolan i Eslöv, vilka för sin studiegång är beroende av ekonomiskt bidrag. Stipendiet skall företrädesvis täcka kostnader för kost och logi. Stipendiets storlek liksom antalet stipendier kan variera.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Elevhemsstiftelsen
Organisationsnummer:842000-7307
Adress:
  • Gröna Torg 2
  • 241 80 Eslöv
Telefonnummer:0413-620 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:111 993 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS