ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att förvalta fastigheter med ekosofiskt skyddsvärda miljöer enligt de riktlinjer som uttrycks i stiftelseurkunden. Stiftelsen kan förvärva fastigheter genom gåva, köp eller på annat sätt. Stiftelsen kan avstå från mottagande av fastighet eller annan gåva om dessa ej kan förvaltas enligt stiftelsens ändamål. Stiftelsen får ej avyttra fastighet (eller del därav) genom försäljning, gåva eller på annat sätt. All verksamhet i stiftelsen skall ske utan vinstsyfte. Stiftelsens egendom får ej belånas eller intecknas eller ställas som säkerhet för lån eller åtagande. Stiftelsens förmögenhet skall i huvudsak bestå av fastigheter eller fonderade medel avsedda för fastighetsköp och/eller fastighetsförvaltning. För löpande kostnader får en mindre del av förmögenheten placeras i bank- eller transaktionskonton.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Ekosofia Ideell stiftelse
Organisationsnummer:874000-9280
Adress:
  • Pontus Örtendahl
  • Westby Gård
  • 669 91 DEJE
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:221 010 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS