ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att utan begränsning till viss familj, vissa familjer eller bestämda personer stödja utbildning och vetenskaplig forskning inom områdena entreprenörskap och affärsmannaskap i Sverige eller internationellt. Ändamålet ska tillgodoses genom direkta stipendier eller anslag till institut för sådan utbildning eller forskning. Av behållna årsinkomster av Stiftelsens tillgångar läggs 10-20 % till Stiftelsens kapitaltillgångar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Ekon. dr Peter Wallenbergs Stiftelse för Entreprenörskap och Affärsmannaskap
Organisationsnummer:802479-9317
Adress:
  • Box 16066
  • 10322 Stockholm
Telefonnummer:08-54501790
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS